070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

rose-marie-och-hast_w960

Det här projektet genomförs av leg. psykolog Rose-Marie Johansson och det riktar sig till unga flickor och kvinnor som utsatts för övergrepp.
Projektet genomförs i samarbete med andra vårdgivare såsom Region Östergötland och kommuner med flera.
För att vara med i projektet  behöver man vara utredd och diagnostiserad av vården. All medverkan i projektet sker på frivillig basis och för den
som är omyndig krävs medgivande av vårdnadshavare.
Vi kommer löpande att utvärdera och anpassa behandlingen i projektet för bästa möjliga effekt. Projektet kommer löpa på under en tid av tre
till fem år, beroende av hur lång tid jag kan finna finansiering för det.

 

Projektet och dess mål

Projektets upplägg baseras på tidigare och nuvarande erfarenheter av hästen som terapeutiskt verktyg för förändring.
Det finns både nationella såväl som internationella erfarenheter som styrker hur hästen kan vara en del i en framgångsrik behandling av trauma.
Hästen är en komponent, ytterligare komponenter tillkommer bland annat i form av gruppbehandling där centrala teman tas upp.

Anledningen till att jag väljer att driva detta som ett projekt istället för som en affärsrörelse är att det i dagsläget, i mina mått mätt, saknas
tillräckligt stöd för att servera en färdig modell med tydligt stöd för de resultat som önskas.
Således önskar jag friheten att utgå ifrån en pilotmodell som baseras på den kunskap som idag finns kring hästbaserad terapi samt befintlig
traumaforskning. Utifrån den modellen önskar jag sedan kontinuerligt utvärdera och modifiera efter patienternas mående och förbättringar,
så modellen efter dessa tre till fem år, med rätta kan sägas vara en modell som passar målgruppen och ger önskad effekt.

Mitt primära mål med projektet är att skapa en modell som passar målgruppen väl och som gör att unga flickor och kvinnor som utsatts för trauman,
kan återfå tron på sig själva, livet och andra människor igen.
Jag vill att de ska hitta vägar till livsglädje, balans, kvalite och självkänsla. Vägen är uppdraget. Målet är att hjälpa.

rose-marie_johansson_w450px

Önskad konsekvens och effekt för patienten

 • Förbättrade relationella förmågor
 • En mer adekvat funktionell självbild
 • Ett sunt förhållningssätt till sin egen kropp och ökad kroppskännedom
 • En förhöjd förmåga till affektreglering och sunda/hållbara strategier att ta till vid bakslag
 • En glad motiverad och välfungerande individ som har tillgång till och kan utnyttja sina förmågor på bästa vis
 • Ökad självkänsla och självförtroende
onskad-effekt_w450px

Vad kan hästen som verktyg bidra med

 • Hästen fungerar som ett neutralt och icke dömande anknytningsobjekt som ger omedelbar och direkt återkoppling
  till sin människa
 • Med hästen kan patienten på ett kravlöst sätt börja arbeta med sina relationella färdigheter
 • Kontakten med hästen ger fysisk beröring vilket frisätter oxytocin som är ett kroppseget hormon med mängder av
  positiva effekter såsom: lindrar och minskar stress, ångest, depression och aggresivitet. Kontakten verkar avslappnande och
  stärker våra relationer (fysisk beröring  är för patientgruppen ofta förknippad med obehag om beröringen sker människor
  emellan, vilket gör beröringen kopplad till  hästen än mer värdefull)
 • Träningen med hästen aktiverar den egna kroppsmedvetenheten och fungerar som en terapeutisk intervention i att aktivera
  relationen till den egna  kroppen och patientens kroppskännedom
 • Tillsammans med hästen byggs känslan av kontroll upp – ledarskap, lugn och respekt är naturliga och nödvändiga delar i
  hanterandet av ett så stort och oförutsägbart djur

Projektets utveckling kan fortlöpande följas både genom hemsidans flik Nyheter, som länkar till Facebook och genom bloggen som också finns på denna hemsidan.
För dig som tillhör målgruppen och vill veta mer eller till och med anmäla intresse för projektet, kontakta mig för vidare prat om just dina möjligheter att delta.

För att kunna driva detta som ett projekt krävs finansiering – privata företag, offentliga verksamheter och privatpersoner, alla kan bidra.
–Företag och verksamheter kontakta Mind Work för ytterligare information kring förfarande vid bidragsgivande.
–Privatpersoner – sätt gärna in en slant via Swish, på Nr 1236298632.

Alla bidrag mottages tacksamt och varje krona möjliggör att projektet kan nå hela vägen fram och förhoppningsvis bistå med mycket bra hjälp till unga flickor och kvinnor som utsatts för övergrepp.
STORT TACK!