070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Kreativ tillväxt tillsammans med våra kunder.

Vi förstärker det bästa hos varje individ, grupp och organisation

RJ Mind Work Consulting AB är ett ungt företag med psykologer som arbetar inom områdena verksamhets- och ledarskapsutveckling, handledning samt psykologtjänster/kliniska uppdrag.

Vår vision är att tillsammans med våra kunder plocka fram och förstärka det bästa hos varje individ, grupp och organisation och skapa förutsättningar för en drivande, dynamisk och lärande företagskultur.

  • Att generera kunskap och förståelse är essentiellt för att framgångsrikt kunna generalisera, applicera och operativt tillämpa nya beteenden.
  • Genom att hjälpa till med hela kedjan från analys, utveckling och vidmakthållande, säkerställer vi att ni får den kunskap som behövs för att långsiktigt kunna använda och kontinuerligt vidareutveckla er själva och ert företag.
  • Genom samarbete skapar vi tillsammans nya fundament som genererar växtkraft vilken tillsammans med erfarenhet och nya verktyg, ger starka incitament för att förstå och påverka företagets kultur.

En engagerad, nyfiken och driven företagskultur med självgående och medvetna medarbetare, är en enormt stark konkurrensfördel! Vårt mål är att utifrån vetenskapligt grundad kunskap och beprövad erfarenhet, skapa framgångsrika affärsmässigt hållbara lösningar för kreativ tillväxt, tillsammans med våra kunder.

Företaget ägs och drivs av Rose-Marie Johansson som är legitimerad psykolog & organisationskonsult, med flerårig erfarenhet av arbete med områdena enligt ovan. Exempel på genomförda uppdrag är ett flertal uppdrag med att effektivisera ledningsgrupper, få arbetsgrupper mer välfungerande, lösa samarbetsproblem och att handleda chefer samt grupper i professionell utveckling.

  SE VÅRA TJÄNSTER  
  KONTAKTA OSS