070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom områdena verksamhets- och ledarskapsutveckling, handledning samt psykologtjänster/kliniska uppdrag.

Verksamhetsutveckling är ett vitt begrepp som innefattar alla typer av interventioner som görs i syfte att förhöja verksamhetens förmåga att konkurrera, växa och utvecklas i förhållande till omvärlden. 

Ledarskapsutveckling kan göras på individuell basis såsom chefshandledning, eller i grupp med flera chefer.

Att handleda individer och grupper är att erbjuda en riktad insats vilken till form och innehåll styrs av kundens önskemål kring resultat.

Inom den kliniska delen emotses behov som handlar om bedömning, behandling och konsultation där krav ställs eller önskemål finns, på att tjänsten utgörs av legitimerad psykolog.