070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Handledning

Att handleda individer och grupper är att erbjuda en riktad insats vilken till form och innehåll styrs av kundens önskemål kring resultat.

  • Har ni medarbetare som behöver stöd i sin funktion?
  • Har ni grupper som efterfrågar utveckling och lärande?
  • Har ni individer och/eller grupper som uttrycker eller uppvisar en svårighet med att skilja på sitt arbetsliv och sitt privatliv?
  • Finns det behov av externt stöd för vidareutveckling?

Handledningen syftar till att lyfta fram den egna
kompetensen, medvetandegöra utvecklingsområden och stötta lärandet i gruppen och organisationen. Den fungerar som ett aktivt stöd i yrkesmässig och privat utveckling. Handledning kan även innebära att svetsa samman arbetsgrupper och hitta nya, mer effektiva samarbetsformer. Välkomna med era frågor kring referenser och lämpliga sätt att arbeta med handleding inom just er verksamhet!

Handledning kan även rikta sig till stödfamiljsföräldrar och andra grupper/individer, som behöver stöd i sina åtaganden.