070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling kan göras på individuell basis såsom chefshandledning, eller i grupp med flera chefer.

  • Har ni en ny ledningsgrupp som behöver komma igång med ett effektivt samarbete snabbt?
  • Kanske har flera poster bytts ut och nya tillträtt i gruppen?
  • Kanske är ledningsgruppen gammal i gamet men behöver ny input för att höja sig som grupp?
  • Ni ser kanske ett behov av utvecklat samarbete, förbättrad kommunikation och ett större utväxlingspotential än det som faktiskt ges?
  • Ni söker kanske mer synergier och ett utvecklat grupptänkande, framför avrapportering och artighet?
  • Kanske har ni en eller flera chefer som uttrycker frustration och/eller behov av externt stöd, någon som kan stötta vederbörande i dennes chefsroll?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att skapa effektivare ledningsgrupper och team/grupper överlag. Vi utgår från en egen grundstruktur och bygger tillsammans med er upp ett sätt att bemöta och hantera just era önskemål kring effekt och utfall. Vi arbetar också ofta med fördel parallellt eller enkom, med individuell chefshandledning. Vi hjälper er att identifiera och tydliggöra utvecklingsområden, tar fram strategier för varaktig förändring och ger stöd i implementeringen av desamma! Kontakta oss för fortsatt dialog och prospekt.

Mind work consulting - ledarskapsutveckling