070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Psykologtjänster/kliniska uppdrag

Inom den kliniska delen emotses behov som handlar om bedömning, behandling och konsultation där krav ställs eller önskemål finns, på att tjänsten utförs av legitimerad psykolog.

  • Saknar verksamheten medel för att tillsvidareanställa en legitimerad psykolog?
  • Har verksamheten problem med att nyrekrytera rutinerad personal?
  • Har en vakans mellan två tjänster uppstått som tillfälligt behöver fyllas för att verksamhetens ska fortsätta flyta?
  • Har verksamheten långtgående funderingar på att inkludera en kliniker i verksamheten men vill gärna prova på hur det fungerar?
  • Har verksamheten problem med att hinna med och hålla vårdgaranti-tiderna?
  • Vill verksamheten bredda sin kompetens utan att påta sig ett fullständigt arbetsgivaransvar?

Inom företaget finns flerårig erfarenhet från klinisk verksamhet inom psykiatrin, med såväl vuxna som barn. Hos oss kan du under kortare och längre tid ges tillgång till en eller flera legitimerade psykologer för att komplettera och spetsa kompetensen och leveransförmågan i din verksamhet. Detta helt utan risk för att stå med personal som inte passar in i gruppen, vars tjänster enbart behövs under begränsad tid, bekosta sjukdomsbortfall och semestrar. Vi överenskommer om hur vi kan möta era behov och gör en tydlig och avgränsad uppdragsbeskrivning. Det kan handla om allt från en dags tjänstgöring varannan vecka eller ett flertal dagar per vecka under allt från en månad till ett år eller mer. Era behov styr!

Mind work consulting - psykologtjänster/kliniska-uppdrag