070 - 835 57 90 | info@mindworkconsulting.se

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett vitt begrepp som innefattar alla typer av interventioner. Det görs i syfte att förhöja verksamhetens förmåga att konkurrera, växa och utvecklas i förhållande till omvärlden.

  • Har ni arbetsgrupper som fungerar dysfunktionellt, som är ineffektiva och präglas av konflikter och/eller prestige? Ert behov är sannolikt att få välfungerande arbetsgrupper som presterar enligt bästa potential? 

Vi kan erbjuda flera möjliga lösningar för att identifiera hinder, arbeta igenom konflikter och hitta konstruktiva samarbetsformer.

  • Har ni kanske en arbetsgrupp med starka kompetenta individer som var för sig arbetar bra men som team och grupp har svårt att samarbeta? Ni ser själva gruppens potential men har svårt ”att få till” samarbetet? 

Låt oss göra en analys av var i problemen ligger och bistå med förslag på åtgärder och stöttning i förändringsprocessen!

  • Ska ni ha en kick-off eller utbildningsinsats och vill lära er om samtalsteknik, grupputveckling, samarbete, svåra samtal, konflikter och stress? 

Det kan handla om kortare insatser över en timma eller två eller heldagars seminarier. Kontakta oss för en dialog om hur just er situation ser ut och vad ni önskar få ut av det hela.

  • Bedriver ni verksamhet på flera orter eller i flera länder och vill förstå hur ni bättre ska utnyttja er kultur till er fördel? Och tydligt se vad som är lika och olika geografiskt eller avdelningsmässigt? 

Vi har stor erfarenhet av att göra organisationsanalyser. Vi hjälper er även att sätta ord på vad som kan tyckas vara abstrakt och svårt att ta på men som är nog så viktigt att förstå för att växa och utvecklas som företag.

Punkterna i kolumnen till vänster beskriver exempel på hur vi arbetar med verksamhetsutveckling. Paletten innehåller dock än mer tjänster så har ni frågor och funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss för utbyte av tankar och möjliga samarbetsformer!

Mind work consulting - verksamhetsutveckling